Tulevia kokouspäivämääriä

Piirin sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2020 on vallitsevan tilanteen vuoksi peruttu ja siirretään myöhempään ajankohtaan. Lisää asiasta vielä tänään myöhemmin erillisellä ilmoituksella.

Piirihallituksen kokous 21.3.2020 klo 10.00 Kankaanpää PERUTTU

Vuosikokous 21.3.2020 klo 13.00 Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kelankaari 4, Kankaanpää. PERUTTU

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SATAKUNNAN PIIRI r.y.

KOKOUSKUTSU

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kankaanpäässä lauantaina

maaliskuun 21. päivänä 2020 klo 13:00.

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 12:00 alkaen.

Kokouspaikka on Kankaanpään Kuntoutuskeskus

Kokouspaikan osoite: Kelankaari 4, Kankaanpää

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 18. pykälän mukaiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä sääntömuutos.

Sääntöjen mukaan jäsenyhdistystä edustaa enintään kolme henkilöä ja heillä on kokouksessa yhteensä yksi ääni jokaista edustamaansa jäsenyhdistyksen (seuran) jäsentä kohden.

Seuran äänimäärä on se määrä, josta seura on suorittanut jäsenmaksun piirille vuonna 2019. Jos edellisen vuoden jäsenmaksu on tullut vasta vuoden 2020 aikana, äänioikeutta ei ole.

Edustajalla tulee olla jäsenseuran johtokunnan antama valtakirja tai ote yleisen kokouksen pöytäkirjasta, josta selviää kuka tai ketkä on valittu seuran edustajiksi piirin vuosikokoukseen.

Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille vuodelta 2019, on yksi ääni. Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään.

Kokoustilan järjestelyä ja kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme seuroilta ennakkoilmoitusta kokoukseen osallistumisesta ja osanottajien lukumäärästä viimeistään 13.3. mennessä. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla tai tekstaamalla toiminnanjohtajalle alla olevaan puhelinnumeroon tai lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen: helena.manninenatmetsastajaliitto.fi ()

Huittisissa helmikuun 26. päivänä 2020

   Piirihallitus 

          Timo Mäkelä                                                           Helena Manninen

        vt. puheenjohtaja                                                      toiminnanjohtaja

      puh. 050-550 2806

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin
VUOSIKOKOUS 21.3.2020 klo 13.00
Kankaanpää Kuntoutuskeskus, Kelankaari 4, Kankaanpää
Esityslista:
1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Timo Mäkelä
Järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
3. Riistakeskuksen edustajan puheenvuoro
4. Suomen Metsästäjäliiton edustajan puheenvuoro
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
7. Tarkastetaan edustajien valtakirjat
8. Esitetään piirin toimintakertomus vuodelta 2019
9. Esitetään piirin tilit tilikaudelta 2019 ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
11. Valitaan piirin puheenjohtaja toimikaudeksi 2020 – 2021
12. Piirihallituksen jäsenten vaali. Erovuorossa ovat:
Tomi Heikkilä Jämijärvi Mikko Koivisto Kankaanpää
Helena Manninen Huittinen Timo Mäkelä Sastamala
Jyrki Simula Eura Veli Suominen Lappi
Muut hallituksen jäsenet:
Jarkko Jaspa Säkylä Jussi Mikkola Sastamala
Pasi Pentti Parkano Jouko Rantanen Pori
Tuomo Suominen Kokemäki Jari Viikilä Merikarvia
Kunniapuheenjohtaja Esko Eela Säkylä
Kunniajäsen Reijo Holmi Merikarvia
Kunniajäsen Juha Lehtinen Harjavalta
13. Toiminnantarkastajien vaali
Nykyiset: Juhani Syrjätie ja Jouko Väissi
Varalla: Kalervo Loponen ja Jukka Kangasperko
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
15. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Hallitus esittää seurojen jäsenmaksuksi 12,50
€/jäsen ja henkilöjäsenmaksuksi 35,00 €/jäsen. (Liiton jäsenmaksu on 9,50 € ja
piirin 3,00 €)
16. Vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle.
17. Valitaan edustajat Suomen Metsästäjäliiton ja Eräkontin kokouksiin.
18. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle tehtävistä esityksistä.
19. Mahdollinen sääntömuutos
20. Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista.
21. Kokouksen päättäminen

 

VALTAKIRJA

 

Hallussamme olevien asiakirjojen mukaan seuran edustajaksi Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:n, Kankaanpäässä maaliskuun 21. päivänä 2020 pidettävään, vuosikokoukseen on valittu:

 

________________________________     ____________________________________

 

 

_______________________________

 

 

Varalle:________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

___________________________, maaliskuun ____ päivänä 2020

 

 

 

Seuran nimi

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

_____________________________                      _______________________________

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

Piirin mallisäännöt

Piirin mallisäännöt 2020

Piirihallitus esittää seuraavat muutokset mallisääntöihin:

Piirihallitus ja sen tehtävät

         9 § toinen kappale

  Piirihallitus valitsee keskuudestaan piirin varapuheenjohtajan joka vuosi. Piirin toiminnanjohtajan ja varainhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt  piirihallitus valitsee piirihallituksen ulkopuolelta. Piirihallituksen sihteerinä toimii           toiminnanjohtaja.

          Tili- ja toimintavuosi

            12 §

  Piirin tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

  Piirin tilit ja niihin liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään puolitoista kuukautta ennen vuosikokousta ja näiden on annettava lausuntonsa viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.