Tulevia kokouspäivämääriä

Tulevia kokouspäivämääriä

Piirin sääntömääräinen vuosikokous on päätetty pitää Resort Ellivuoressa Sastamalassa 16.8.2020 klo 13.00. Asiasta tiedotetaan sääntöjen määräämällä tavalla postilla lähetettävällä kutsulla ja tiedoksi täällä piirin sivulla. Lisäksi lähetetään sähköpostia seurojen yhteyshenkilöille ja jäsenille.

 

Piirin sääntömääräinen vuosikokous 21.3.2020 on vallitsevan tilanteen vuoksi peruttu ja siirretään myöhempään ajankohtaan. 

 

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SATAKUNNAN PIIRI r.y.

KOKOUSKUTSU

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sastamalan Ellivuori Resort Hotelli Ravintolassa sunnuntaina
 

elokuun 16. päivänä 2020 klo 13:00.

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 12:00 alkaen.

Kokouspaikka on Ellivuori Resort

Kokouspaikan osoite: Ellivuorentie 131, Sastamala

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 18. pykälän mukaiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä sääntömuutos.

Sääntöjen mukaan jäsenyhdistystä edustaa enintään kolme henkilöä ja heillä on kokouksessa yhteensä yksi ääni jokaista edustamaansa jäsenyhdistyksen (seuran) jäsentä kohden.

Seuran äänimäärä on se määrä, josta seura on suorittanut jäsenmaksun piirille vuonna 2019. Jos edellisen vuoden jäsenmaksu on tullut vasta vuoden 2020 aikana, äänioikeutta ei ole.

Edustajalla tulee olla jäsenseuran johtokunnan antama valtakirja tai ote yleisen kokouksen pöytäkirjasta, josta selviää kuka tai ketkä on valittu seuran edustajiksi piirin vuosikokoukseen.

Henkilöjäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa piirille vuodelta 2019, on yksi ääni. Sitä ei toinen ole oikeutettu käyttämään.

Koronatilanteen vuoksi, toivotaan vain 1 edustaja / seura ja osallistujilta erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta seka noudattamaan yleisiä ohjeita kokoontumisiin ja yleisötapahtumiin osallistumisessa.
Kokoustilan järjestelyä ja kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme seuroilta ennakkoilmoitusta kokoukseen osallistumisesta ja osanottajien lukumäärästä viimeistään 13.8. mennessä. Lisätietoja ja ilmoituksen voi tehdä soittamalla tai tekstaamalla toiminnanjohtajalle alla olevaan puhelinnumeroon tai lähettämällä viesti sähköpostiosoitteeseen: helena.manninenatmetsastajaliitto.fi ()

Huittisissa heinäkuun 28. päivänä 2020

Piirihallitus 

allek
Timo Mäkelä
va. puheenjohtaja
 
allek
Helena Manninen
toiminnanjohtaja
puh. 050 550 2806

 

 

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin
VUOSIKOKOUS 16.8.2020 klo 13.00
Ellivuori Resort, Ellivuorentie 131, Sastamala


Esityslista:


1. Kokouksen avaus, va puheenjohtaja Timo Mäkelä
                     Järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Tarkastetaan edustajien valtakirjat
6. Esitetään piirin toimintakertomus vuodelta 2019 (vuosikertomus),

                   (lähetetty seurojen yhteyshenkilöille jo keväällä ja piirin sivulla nähtävillä, alla linkki.)
7. Esitetään piirin tilit tilikaudelta 2019 ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
                       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Valitaan piirin puheenjohtaja toimikaudeksi 2020 – 2021 (ehdokkaiden esittelyt)
10. Piirihallituksen jäsenten vaali seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

                       Erovuorossa ovat:
                       Tomi Heikkilä Jämijärvi

                       Mikko Koivisto Kankaanpää
                       Helena Manninen Huittinen
                       Timo Mäkelä Sastamala
                       Jyrki Simula Eura

                       Veli Suominen Lappi

                      Muut hallituksen jäsenet:
                      Jarkko Jaspa Säkylä
                     
 Jussi Mikkola Sastamala
                      Pasi Pentti Parkano

                      Jouko Rantanen Pori
                      Tuomo Suominen Kokemäki
                     
 Jari Viikilä Merikarvia

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (tilintarkastajaa) ja heidän varamiehensä kuluvaksi toimikaudeksi.
                      Nykyiset: Juhani Syrjätie ja Jouko Väissi
                      Varalla: Kalervo Loponen ja Jukka Kangasperko
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
13. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

                      Hallitus esittää seurojen jäsenmaksuksi 12,50 €/jäsen ja henkilöjäsenmaksuksi 35,00 €/jäsen.
                      (Liiton jäsenmaksu on 9,50 € ja piirin 3,00 €)
14. Vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle.
15. Valitaan edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä Suomen Metsästäjäliiton ja Eräkontin kokouksiin kuluvaksi            toimintavuodeksi.
16. Päätetään Suomen Metsästäjäliitolle tehtävistä esityksistä.
17. Sääntömuutos

18. Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista.
19. Kokouksen päättäminen

tässä linkki Satakunnan piirin toimintakertomukseen https://issuu.com/huima/docs/sml_satakunnan_toimintakertomus2019?fr=sZWY0MjU0NTE5MQ  

 

VALTAKIRJA

Hallussamme olevien asiakirjojen mukaan seuran edustajaksi Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri ry:n, Sastamalassa elokuun 16. päivänä 2020 pidettävään, vuosikokoukseen on valittu:

________________________________     ____________________________________

_______________________________


Varalle:________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

___________________________, _________ ____ päivänä 2020

 

Seuran nimi

______________________________________________________________________

_____________________________                      _______________________________

puheenjohtaja                                                             sihteeri

 

Piirin mallisäännöt

Piirin mallisäännöt 2020

Piirihallitus esittää seuraavat muutokset mallisääntöihin:

Piirihallitus ja sen tehtävät

         9 § toinen kappale

Piirihallitus valitsee keskuudestaan piirin varapuheenjohtajan joka vuosi. Piirin toiminnanjohtajan ja varainhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt piirihallitus valitsee piirihallituksen ulkopuolelta. Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
 

 Tili- ja toimintavuosi

           12 §

Piirin tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Piirin tilit ja niihin liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille vähintään puolitoista kuukautta ennen vuosikokousta ja näiden on annettava lausuntonsa viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.