Meille tärkeät arvot

Meille tärkeät arvot

Pilli
Metsästäjäliiton arvot ovat toimintamme omatunto ja ohjenuora. Ne viitoittavat jokapäiväistä toimintaamme ja periyttävät tärkeitä toimintaperiaatteita uusille harrastajille.

Luonnon kunnioittaminen

Kestävä käyttö
Luonnon monimuotoisuus
Riistan- ja luonnonhoidon tukeminen
Meillä on sydän, joka sykkii luonnon tahtiin. Olemme luontoa kunnioittava järjestö: otamme toiminnassamme huomioon luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden. Jokainen metsästäjä voi osaltaan tukea riistan- ja luonnonhoitoa esimerkiksi osallistumalla kannanarviointiin ja -hallintaan sekä vieraslajien kontrollointiin.

Vastuullisuus

Eettisyys
Turvallisuus
Jatkuvuus
Vastuullisuus on käyntikorttimme. Edistämme eettistä ja turvallista metsästystä ja esimerkiksi metsästysammunnan koulutus ja kilpailutoiminta tähtäävät tarkkoihin riistalaukauksiin. Metsästyskoirat ovat osa vastuullista metsästyskulttuuria. Monipuolisen suomalaisen metsästyskulttuurin jatkuvuus on meille ensiarvoista.

Yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus
Tasa-arvo
Yhdessä tekeminen
Meillä on oikea asenne. Toteutamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Haluamme olla kaikkien metsästäjien yhteinen etujärjestö ja ottaa kaikki mukaan toimintaan. Metsästyksellä on paljon hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa liikkuminen ja yhdessä tekeminen parantavat harrastajien fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Asiantuntijuus

Koulutus
Osaaminen
Yhteistyö
Tartumme asioihin ammattilaisen ottein. Olemme metsästyksen asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani, joka lisää koko jäsenistönsä osaamista koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla.

Eräkulttuurin vaaliminen

Eränkäynnin tietotaito
Suomalainen metsästyskulttuuri
Riistan hyödyntäminen
Meillä on yhteinen intohimo. Suomalaisen metsästyskulttuurin, monipuolisten metsästysmuotojen sekä eränkäynnin perinteiden vaaliminen on toimintamme ydin. Riistaa pyydämme hyötykäyttöön: ruuaksi, turkiksiksi ja nahoiksi.