Paikallinen vaikuttaminen

Paikallinen vaikuttaminen

Naakka
Vaikutamme paikallisesti ja osallistumme liiton edunvalvontaan muun muassa tekemällä kannanottoja ja lausuntoja.

Satakunnan piiri on tehnyt useita aloitteita mm. onnistunut naakka-aloite, jolloin naakka saatiin metsästettäväksi lajiksi 2018.

Muita aloitteita on tehty mm. valon käytöstä valkohäntäpeuran metsästyksessä, koiravakuutuksen laajentamisesta, susiasioissa, hirvikoiran mahdollisuudesta käyttää vielä tammikuussa hirvenmetsästykseen ym. 

Aloitteita on myös jäsenten mahdollista tuoda piirihallitukselle.