Tiedotteet

Tiedotteet

SML:n Satakunnan piirin tiedote 4.12.2020

Klikkaa allaoleva linkkiä niin saat tiedotteen PDF muodossa:

Tiedote%20202012.pdf

Vuosi lähestyy loppuaan, koronatilanne pahenee Satakunnassa. Uusia rajoituksia on tulossa lisää, kuten jo aikaisemmin ilmoitin piirin järjestämät koulutukset ym. tilaisuudet on peruttu tältä vuodelta. Suunnitelmia tehdään tulevalle vuodelle, mutta niihin palataan myöhemmin.  Onneksi hirvieläinjahti on viety koronasta huolimatta hyvään vaiheeseen, vielä on otettava loppukiri, että saadaan kaikki luvat käytettyä.

Susiasiassa edetään, aloite on jätetty eduskuntaan ja nyt odotellaan, että päästäänkö ensi syksynä kannanhoidolliseen metsästykseen. Nyt tulee olemaan erittäin tärkeää, että saadaan kerättyä joka susireviiriltä ulostenäytteitä riittävän paljon DNA-tutkimusta varten. Näillä näytteillä pystytään osoittamaan susien todellinen määrä. Kootkaa seuroistanne ryhmä henkilöitä, jotka tulevat keräämään näytteitä aina kun se on mahdollista. Näytteitä kerätään yhteistyössä Suomen Riistakeskuksen kanssa. Piirin yhdyshenkilönä näissä asioissa on Tapio Vähätalo, Kankaanpäästä. Tapion yhteystiedot:

Puh n:o 0400 764871         sähköposti: vahataloatdnainternet.net

Tähän asiaan palataan lähiaikoina myös Liiton puolelta.

Etelä-Suomessa on käynnistymässä myös ”Mökkiläisten pienpetohanke”, jolla kannustetaan mökkiläisiä pienpetopyyntiin yhdessä metsästysseurojen kanssa. Hankkeeseen osallistujille on luvassa mm. pienpetopyyntiin tarvittavia loukkuja ym. Tähänkin asiaan palataan lähiaikoina.

Suomen Metsästäjäliitto täyttää ensi vuonna 100-vuotta, vuoden aikana tulee olemaan erilaisia tapahtumia ym. näistä löytyy tietoa Liiton kotisivuilta. Juhlavuoden kunniaksi seurojen kannattaa myös tarkistaa onko kaikki ansioituneet saaneet ansiomerkit.

Myös piirin sisällä on tapahtunut, piirihallitus valitsi uudeksi toiminnanjohtajaksi Janne Saarisen, Raumalta. Hän on aloittanut tehtävässä joulukuun alussa.

Koulutus- ja riistanhoitoasioissa sekä nuorisoasioissa voitte olla yhteydessä toimikuntien puheenjohtajiin:

Arttu Huhtanen                                                               Mikko Koivisto
Koulutus- riistanhoito tmk pj.                                          Nuorisotoimikunta pj.
puh.044 3080590                                                         puh. 044 5787414
Sähköposti:  arttu.huhtanenatatcowork.com                Sähköposti: mikko.koivistoatkankaanpaa.fi

Aina voitte olla myös yhteydessä piiriin, mikäli tarvetta ilmenee. Tässä yhteystietomme:

Juha Kuusisto                                                                Janne Saarinen
puheenjohtaja                                                                toiminnanjohtaja
puh.050 5555990                                                           puh. 040 5901039
sähköposti: juha.kuusistoatkuusistogroup.com            sähköposti: janne.saarinenatmetsastajaliitto.fi 

Jättäessäni va toiminnanjohtajan tehtävät uudeksi toiminnanjohtajaksi valitulle Janne Saariselle haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä jo siinä pitkässä jaksossa, kun olin toiminnanjohtajana sekä tästä väliaikaisesta jaksosta tämän syksyn aikana. Olen vuosien saatossa saanut paljon uusia ystäviä ja tutustua Satakunnan alueella toimiviin metsästysseuroihin. Toivotan onnea Jannelle hänen uudessa tehtävässään. Seuraavat tiedotteet toimittaakin sitten Janne.

Kiitos!

Terv. Reijo Holmi
Hyvää jahtikautta, pysytään terveenä!
SML:n Satakunnan piiri ry

 

SML:n Satakunnan piirin tiedote 29.10.2020

Tämä vuosi on mennyt pitkälti koronan merkeissä, piirin toiminnassakin on pidättäydytty kaikista tapahtumista ja koulutuksista. Loppuvuodenkaan aikana ei piiri järjestä mitään koulutuksia. Liiton järjestämät kokoukset on pidetty pääosiltaan skype-kokouksina, myös marraskuun lopulla oleva syysliittokokous pidetään etänä. Katsotaan mitä tuleva vuosi tuo tullessaan, onko silloin mahdollisuuksia järjestää koulutuksia tai muita tapahtumia. Myös seurojen järjestämiä peijaisia on syytä välttää ja järjestää maanomistajien muistamiset muulla tavalla.

Suomen Metsästäjäliitto on antanut Korona-ohjeita eri tilanteisiin, näitä ohjeita löydät liiton sivuilta osoitteesta: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona

Käykää lukemassa ohjeita.

Tämän syksyn jahtikausi on hyvässä vauhdissa, kaksi ikävää tapahtumaa on sattunut jahdin aikana. Muistakaa korostaa jahtipalavereissa turvallisuutta kaikin mahdollisin keinoin.

Piirin uuden toiminnanjohtajan haku päättyi 16.10.2020, hakemuksia tuli toistakymmentä. Piirihallitus piti kokouksen viime viikolla, jossa käytiin hakemukset läpi. Hakijoiden haastattelut on tarkoitus aloittaa ensi viikolla ja tavoite on, että meillä aloittaa uusi toiminnanjohtaja ennen vuodenvaihdetta.

Piirin vuosikokouksessa elokuulla hyväksytty piirin sääntöjen muutos on PRH:ssa hyväksyttävänä.

Aina voitte olla myös yhteydessä piiriin, mikäli tarvetta ilmenee. Tässä yhteystietomme:

Juha Kuusisto                                                               Reijo Holmi
puheenjohtaja                                                               va toiminnanjohtaja
puh.050 5555990                                                          puh. 0400 725928
sähköposti: juha.kuusistoatkuusistogroup.com            sähköposti: reijo.holmiatmetsastajaliitto.fi
 

Hyvää jahtikautta, pysytään terveenä!
SML:n Satakunnan piiri ry

 

SML:n Satakunnan piirin tiedote 8.9.2020

Piirin vuosikokous pidettiin elokuun 16. päivänä Sastamalassa. Kokouksessa oli edustettuna 69 jäsenyhdistystä (seuraa). Paikalla oli myös yksi henkilöjäsen. Kokouksessa käytettävä äänimäärä oli 7624 ääntä.

Piirin uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Juha Kuusisto, Raumalta.

Piirihallitukseen tuli pieniä muutoksia, uusina piirihallituksen jäseninä aloittivat Arttu Huhtanen, Huittisista ja Tapio Vähätalo, Kankaanpäästä. Erovuorossa olleista Tomi Heikkilä, Timo Mäkelä, Jyrki Simula ja Veli Suominen valittiin uudelleen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Syrjätie, Kankaanpäästä ja Jouko Väissi, Sastamalasta. Varalle Kalervo Loponen ja Jukka Kangasperko.

Piirin toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti samoin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon lisättiin kuitenkin kommentti Korona-pandemian aiheuttamista muutoksista.

Piirin jäsenmaksu säilyi edelleen samana kuin edellisenäkin vuonna eli 12,50 €/jäsen ja henkilöjäsenmaksu 35,00 €/jäsen.

Piirin uudet säännöt hyväksyttiin myös yksimielisesti.

Kokouksessa palkittiin myös pienpetoja pyydystäneitä metsästäjiä:

Eniten pienpetoja saivat, nuorten alle 18-vuotiainen sarjassa Juha-Pekka Vähätalo, Kankaanpäästä ja yli 18-vuotiaiden sarjassa Jani Kurvinen, Huittisista.

Arvontapalkinnot menivät Pekka Teinille, Markus Norrgårdille ja Esko Nummelle.

Vuoden seuratoimijaksi piirihallitus oli valinnut Heikki Niemisen, Tyrvään Metsästysyhdistyksestä.

Piirin koulutukset

Kaikki tälle syksylle suunnitellut piirin järjestämät koulutukset on vallitsevan Korona tilanteen vuoksi peruttu. Kun tilanne muuttuu, niin koulutuksiin palataan uudelleen.

Piirin toiminnanjohtajan haku käynnissä

SML:n Satakunnan piiriin ollaan hakemassa uutta toiminnanjohtajaa, josta on hakuilmoitus tämän tiedotteen mukana sekä piirin kotisivuilla ja myös syyskuun lopulla ilmestyvässä Jahti-lehdessä. Toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisena toiminnanjohtajana Reijo Holmi uuden toiminnanjohtajan valintaan asti.

Haemme Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiriin osa-aikaista Toiminnanjohtajaa.

Odotamme että olet kiinnostunut metsästyksestä ja järjestötoiminta on tuttua, hallitset tietojenkäsittelyn perusohjelmat ja pystyt itsenäiseen työskentelyyn. Olet ulospäin suuntautunut ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Osa-aikaisuus sopii sinulle ja kotonasi on työhuone, jonne voit tehdä pienimuotoisen toimiston. Tehtävän hoidossa pääset piirin alueella tutustumaan koulutus- ja muiden tilaisuuksien myötä erilaisiin ihmisiin. Tehtävän hoito edellyttää autoa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen viimeistään 16.10.2020 mennessä osoitteeseen reijo.holmiatmetsastajaliitto.fi 
Lisätietoja antaa va toiminnanjohtaja Reijo Holmi puh. 0400 725928 tai puheenjohtaja Juha Kuusisto puh. 050 5555990.

 

SML:n Satakunnan piirin tiedote 29.7.2020

Heinäkuu jo lopussa ja jahtikausi alussa; niin se vaan kesä meni nopeasti.

1.8. on Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien MTK tuottajaliittojen aloittama kampanjapäivä, jossa metsästäjät ovat toivottavasti aktiivisesti mukana. Tarkoituksena on poistaa haittaa aiheuttavia naakkoja ja haittalintuja. Tästä on tullut jo aiemminkin postia ja näkyvyyttä asia on saanut myös lehdistössä. Erityisen tärkeää on nyt kaikkien huomioivan, ettei asiaa ”räävitä” eikä pilata sosiaalisessa mediassa. Ei sopimattomia saaliskuvia eikä ylenpalttista hehkutusta muutenkaan. Tehdään osamme asiallisesti ja huolellisesti. Näytämme, että olemme hyvä ja asiaan kunnioituksella suhtautuva joukko, joka osaa asiansa. Tehdään yhteistyötä viljelijöiden kanssa, joilla on oikeasti huoli ruuan puhtaudesta ja tuottamisen laadukkuudesta.

Piirin vuosikokous jouduttiin koronaepidemian ja valtakunnallisten rajoitusten vuoksi siirtämään myöhemmäksi. Nyt kokous on päätetty pitää 16.8. 2020 Sastamalassa Hotelli Resort Ellivuoressa klo 13.00. Postia on lähtenyt seurojen yhteyshenkilöille. Piirin toimintakertomus on nähtävillä ollut jo aikaisesta keväästä asti piirin sivulla. Tässä vielä linkki siihen:

https://issuu.com/huima/docs/sml_satakunnan_toimintakertomus2019?fr=sZWY0MjU0NTE5MQ

Toimintakertomus on nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikkien nähtävillä ja luettavissa. Avoin toiminta ja runsas tiedottaminen on tätä päivää. Myös kokouskutsu ja asialista on nähtävillä piirin sivulla kohdassa ”Tietoa meistä-Tulevia kokouspäivämääriä”. Asiat ovat muuttuneet kovasti liitossa ja piirissä muutamassa vuodessa. Nuoria on saatu harrastukseemme mukaan ja myös naisten osuus on kovasti lisääntynyt. Koulutuksiin tullaan ja asioista ollaan kiinnostuneita. Kevään ja kesän koulutukset tosin koronan takia olivat minimissään, mutta hyljekurssi saatiin pidettyä ja väkeä oli mukavasti. Syksyn kursseja on suunnitteilla ja niistä ilmoitellaan myöhemmin. Ampumakilpailuja on rajoitusten puitteissa pystytty jonkin verran pitämään. Toivotaan, ettei koronaepidemia enää kiusaa ja pelättyä toista aaltoa ei tule. Syksyn kuluessa nähdään, miten toimintaa jatketaan.

Seuratkaa piirin sivuja ja OmaMetsoa, jossa tiedotteet myös julkaistaan. Ottakaan kantaa ja antakaa vinkkejä koulutustoiveista. Piirin toiminnan tulee palvella jokaista jäsentä ja seuraa parhaan kykynsä mukaan.

 Myötätuulta toivoessa, eteenpäin, parempia aikoja toivoen

Terv. Helena Manninen

SML:n Satakunnan piiri/ toiminnanjohtaja/ helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

 

SML:n Satakunnan piirin heinäkuun tiedote

Kuumaakin kuumempi kesäkuu takana ja jahtikausi lähenee

Koronarajoitukset ovat nyt suurelta osalta poistettu ja pikkuhiljaa, varovasti erilaiset tapahtumat ja kilpailut jälkeen alkavat. Kuitenkin piirin nuorisotoimikunta päätti terveyden ja turvallisuuden nimissä siirtää elokuulle suunniteltu lasten ja nuorten leiri ensivuoteen. Riski sairastua on kuitenkin vielä suuri, kun joudutaan olemaan lähellä esim. ammuttamistilanteessa. Nyt vaan on viisainta olla varovainen. Järjestettävissä ampumakilpailuissa otetaan huomioon kaikki rajoitukset, turvavälit ja hygienia-asiat.     Pm-kilpailuja on tarkoitus järjestää ja ne löytyvät kaikki piirin sivuilta kilpailukalenterista.

Kesäkuun tiedotteessa kerrottiin MTK -Satakunnan yhteydenotosta naakka-asiassa ja asia on nyt edennyt. Myös Pohjanmaan maakuntien MTK-tuottajaliitot ovat kampanjassa mukana.

Liitän tähän heidän tiedotteen asiasta, joka on myös luettavissa piirin sivuilla:

Julkaisuvapaa 30.6.2020/ Metsänomistajat ja MTK

TIEDOTE

NAAKKOJEN JA MUIDEN HAITTALINTUJEN JAHTIPÄIVÄ 1.8.2020

Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien MTK-tuottajaliitot järjestävät lauantaina 1.8.2020 naakkojen sekä muiden haittalintujen jahtipäivän. Käytännön jahdit järjestetään yhteistyössä viljelijöiden ja paikallisten metsästäjien ja metsästysseurojen kanssa eri puolilla maakuntia.

Naakka on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Samoin ovat lisääntyneet sen maataloudelle

aiheuttamat vahingot ja haitat. Naakat rikkovat rehupaaleja, aiheuttavat satotappioita ja ulostavat

tuotantotiloihin lisäten tautiriskiä. Naakkojen pesät tukkivat ilmastointiputkia ja savupiippuja. Satapäiset parvet voivat olla todellinen riesa. Viljelijöillä on huoli tilanteen kehityssuunnasta.

Haittojen vähentämiseksi ja tautiriskin pienentämiseksi tarvitaan aktiivisista otetta kannan

pienentämiseen. Naakkojen pyydystäminen ilman poikkeuslupakäytäntöä on ollut sallittua elokuusta 2018 lähtien lajikohtaisen suojelun päätyttyä.

MTK muistuttaa, että haittalintujen poistaminen on mahdollista myös rauhoitusaikana Riistakeskuksen poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa. Tätä mahdollisuutta tulisi käyttää aktiivisesti alueilla missä ongelma on erityisen merkittävä.

MTK toivoo viljelijöiden ja metsästäjien aktivoitumista vahinkolintujen, erityisesti naakan, vähentämiseksi. Yhteistyö on avainasemassa päivän toteuttamiseksi ja tuotantorakennusten läheisyydessä tapahtuvan metsästyksen mahdollistamiseksi. Naakka on älykäs nopeasti oppiva lintu, mikä tekee metsästyksestä vaikeaa. Jahtipäivän järjestämisellä tavoitellaan tehokasta naakkakannan pienentämistä.

Lisätietoja:

Ari Perälä Susanne West

Kenttäpäällikkö MTK Etelä-Pohjanmaa Vikarierande verksamhetsledare ÖSP

040 176 6680 050 590 1940

ari.peralaatmtk.fi susanne.westatslc.fi

Jan-Ove Nyman Mikko Syri

Toiminnanjohtaja MTK Keski-Pohjanmaa Kenttäpäällikkö MTK Metsälinja

045 129 4427 050 552 5933

jan-ove.nymanatmtk.fi mikko.syriatmtk.fi

Anna-Kaisa Jaakkola

Toiminnanjohtaja MTK Satakunta

045 161 3362

anna-kaisa.jaakkolaatmtk.fi

Meidän tulee nyt myös erityisesti aktivoitua asiassa. Erityiseksi kampanjapäiväksi on valittu 1.8. 2020. Metsästyksen toteutusajat (viikonloppu/viikolla, elo-syyskuu tai tietty viikko, viitteelliset kellonajat kuten ilta/aamu), ajoneuvojen parkkeeraaminen, muu turvallisuus, raatojen hävitys, ketkä metsästävät ja heidän yhteystietonsa, ihmisten ja kotieläinten paukkuarkuus, ym. on syytä etukäteen sopia. Näistä asioista yhdessä sopimalla voidaan siis poiketa metsästyslain rajoitteesta metsästää asunnon lähellä.  Ollaan aktiivisia viljelijöihin päin ja sovitaan ajoissa tapahtumasta. Reilu ja rehellinen toiminta sekä avoin suhtautuminen auttaa tässäkin asiassa. Meidän tulee myös muistaa, ettei somessa esitellä ja ns. räävitä asiaa. Ollaan asiallisia eikä julkaista kuvia, joista toiset voivat pahoittaa mielensä. Yksikin ikävä, huono julkaistu kuva pilaa koko kampanjan. Ollaan porukalla hyvällä asialla ja osoitetaan hyvä yhteistyökykymme.

Piirin vuosikokousta jo järjestellään ja päivää suunnitellaan elokuulle. Tarkempia tietoja tulee myöhemmin. Seuratkaa piirin sivuja satakunta.metsastajaliitto.fi jonne päivitetään asioita tarvittaessa.

Toivottavasti kelit hiukan viilenevät, jotta saamme jahtikaverimme eli koirat, treenattua hyvään kuntoon ennen kauden alkua. Ja ampumataidon ylläpitäminen on myös ensiarvoisen tärkeää: käydään harjoittelemassa ahkerasti radalla.

                      Hyvää heinäkuuta kaikille

                                            SML:n Satakunnan piiri

                                            Helena Manninen

                                            toiminnanjohtaja

 

 

Kesätiedote 15.6.2020

SML:n Satakunnan piirin kesäkuun ajankohtaisia uutisia

Kesä, kun lopulta tuli, niin johan lämpöä piisaa. Erityisesti huolehditaan nyt, että koirilla ja lemmikkieläimillä piisaa vettä ja varjoa. Ja nautitaan kesästä, jokainen tavallaan.

Naakka onnistuttiin saamaan metsästettäväksi lajiksi v. 2018. Ongelmat eivät kuitenkaan ole vielä poistuneet ja tarvitaan voimakasta, aktiivista työtä kannan pienentämiseksi ongelma-alueilla. MTK­-Satakunta on ottanut yhteyttä ja toivoo erityisesti metsästysseuroja ja metsästäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä naakkahaittoja kokeviin maatilayrittäjiin ja sopimaan metsästysjärjestelyistä. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteisillä sopimuksilla voidaan päästä kaikkia osapuolia hyödyntävään tulokseen. Metsästyksen toteutusajat (viikonloppu/viikolla, elo-syyskuu tai tietty viikko, viitteelliset kellonajat kuten ilta/aamu, ajoneuvojen parkkeeraaminen, muu turvallisuus, raatojen hävitys, ketkä metsästävät ja heidän yhteystietonsa, ihmisten ja kotieläinten paukkuarkuus, ym. on syytä etukäteen sopia. Näistä asioista yhdessä sopimalla voidaan siis poiketa metsästyslain rajoitteesta metsästää asunnon lähellä. 

MTK-Satakunta kannustaa myös villisian aktiiviseen metsästykseen, jotta villisian aiheuttamat vahingot voidaan pitää alhaisella tasolla ja sikarutto kokonaan pois Suomesta.

Liiton ja piirin jäsenmaksut ovat nyt tulleet paperiversiona niille seuroille, joilta maksu vielä puuttuu. Maksujärjestelyjä voidaan sopia, jos tarvetta on. Kannattaa ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin vältytään ikäviltä lisämaksuilta. Tämä koskee siis seuroja, ei yksittäisiä jäseniä. Jäsenlaskutus on muuttunut ja siitä löytyy lisätietoja piirin sivulta TIEDOTTEET.

Uusimpana toimintona piirin sivulta löytyy linkki Metsokoulutus -verkkokoulutusympäristöön kohdasta KOULUTUS. Tämä on erityisesti nuorille ja kaikille opiskelun haluisille osoitettu koulutuskanava, jossa on mahdollista opiskella mm. sorsan keinopesän rakentamista, telkän pesän rakentamista, jousimetsästystä, aurinkokellon ja hyönteishotellin rakentamista. Siellä voi ladata oman nuotion kuvaa ym. Monenmoista ohjetta ja vinkkiä löytyy sivustolta. Lisää ladataan ja rakennellaan pikkuhiljaa. Metsästäjäliitossa ja piirissä on otettu kaikin tavoin iso digiloikka uuteen maailmaan. Jotain hyvää koronastakin on ollut: tähän on tultu, uusia tapoja pyritään jatkuvasti löytämään, jotta saamme nuorisoa aktivoitua tähän hienoon harrastukseen. Tarvitsemme jatkajia ja toimijoita tulevinakin vuosina. Ja meidän tulee hakea uudet kanavat, joilla tavoitamme heidät.

Koronan vuoksi siirrettyä piirin vuosikokousta järjestellään ja kokous on mahdollisesti elokuun alussa ns. hybridikokouksena. Asiasta lisää myöhemmin.

Satakunnan piiri järjestää 10 - 13 v. tarkoitetun leirin 14.-16.8.2020 Säkylässä, keskuspaikkana Pyhäpirtti.

Leirin ohjelmaan kuuluu mm. tutustumista pienoiskivääri- ja haulikkoammuntaan, jousiaseisiin sekä ilma-aseisiin. Harjoitellaan trofeen valmistusta, tutustutaan pienpetopyyntiin ja saaliin käsittelyyn sekä tutustutaan useisiin metsästyskoirarotuihin. Iltaohjelmaan kuuluu simulaattoriammuntaa, saunomista ja uimista.

Leirille voidaan ottaa n. 20 osallistujaa. Leirimaksu on 50,-/ osallistuja.

Leirin osallistuja saa leirin päätteeksi leiridiblomin.

Mahdollisesti leirin päätteeksi on mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto erillistä maksua vastaan.

Leirin johtajana toimii nuorisotoimen puheenjohtaja Mikko Koivisto

Leirille voi ilmoittautua

 1.7.- 31.7.2020 toiminnanjohtajalle helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

Lisätietoja leiristä Mikolta tai toiminnanjohtajalta.

Käykää aktiivisesti radalla harjoittelemassa ampumataitoa ja hoitakaa riistapeltoja tarvittavilla toimilla. Nauttikaa luonnosta ja kesästä,

                                            ”elämä on ihmisen parasta aikaa”

                                             Oikein hyvää juhannusta kaikille!

                                                Terv. Helena Manninen / SML:n Satakunnan piiri / toiminnanjohtaja

 

20.5.2020

Hei,
niin se vaan kevät etenee ja aika kuluu koronankin varjossa.
Pikkuhiljaa aloitellaan taas toimintaa käynnistelemään ja tulevaisuutta suunnittelemaan, mm ampumatoimintaa varovaisesti ja erityistä harkintaa käyttäen järjestellään.
Nuorisolle seuroissa suunnitellaan kesän toimintaa ja piirin leiri on edelleen suunnitelmissa syksylle. Muistutan tässä yhteydessä piirillä olevista JÄLKIMATOISTA; niitä voi lainata ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan, kuva ja lisätietoja piirin sivulla. 
Seurojen jäsenmaksut ovat erääntyneet ja osalla asia on vielä hoitamatta. Muutaman seuran kanssa on sovittu maksujärjestelystä, mutta muille tulee ensiviikolla muistutuslasku. 
Riistakamerakuva kilpailu on päättynyt. Hienoja kuvia on jo tullut, mutta laittakaapa lisää vielä tulemaan. Palkinnot ovat hyvät. Lisätietoja löytyy piirin sivulta.
MetsoRekisteri ja OmaMetso ovat saaneet paljon kiitosta mm. helposta käytettävyydestä. Jos vielä jollain on vaikeuksia ottaa käyttöön tai tunnukset puuttuvat, ottakaa rohkeasti yhteyttä Kehätietoon tai toiminnanjohtajaan. Apua saa tarvittaessa kyllä helposti. 
Oikein hyvää kevättä, tarkoja laukauksia pukkijahtiin ja radalla harjoitteluun.
Terv. Helena Manninen / SML:n Satakunnan piiri / toiminnanjohtaja

4.5.2020

Moikka SML:n Satakunnan piirin jäsenet,

Jäsenrekisterin webinaari koulutus Satakunnan piirin seurojen yhteyshenkilöille ja johtokuntien jäsenille

 on 5.5. klo 18.00 ja tässä siihen linkki.

https://app.livestorm.co/suomen-metsastajaliitto-ry/omametso-kaeyttoekoulutus-satakunnan-piirin-seuroille-0505

Rekisteröidy siihen omalla koneellasi, niin pääset mukaan koulutukseen. Koulutuksen aikana voit kysyä

ja kommentoida ohjelmasta. Pyrimme liiton ICT-suunnittelija Petteri Pentin kanssa hitaasti menemään ohjelman toiminnot läpi ja

tarvittaessa vaikka palata mieltäsi askarruttavaan kohtaan takaisin.

Tervetuloa mukaan!

Muistattehan piirin kilpailut!

Koronan takia kilpailujen tuloksia ei ole vielä julkaistu, joten mm. pienpetokilpailuun voi vielä lähettää tuloksia.

Kilpailu on päättynyt 29.2.2020 ja nyt oli myös alle 18v. mahdollisuus osallistua omassa sarjassa. Palkinnot on erittäin hyvät!

Riistakamerakuva kilpailu on päättynyt ja kuvia kannattaa lähettää toiminnanjohtajlle.

Aktiivinen seura Eräkontin asiakkaana -kilpailu on voimassa vuoden loppuun asti.

Näistä kaikista löydät lisätietoja piirin sivuilta sekä paljon muuta mielenkiintoista asiaa.

Seurojen jäsenmaksut ovat erääntyneet ja toivotaan kaikkien huomioivan asian. Jos seuralla on

epäselvää maksun suhteen, kannattaa ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan. Keskitetyssä

jäsenmaksulaskutuksessa olevien tilitykset pyritään saamaan tileille näinä päivinä.

Liitteenä on myös välitettäväksi pyydettyä postia Ecoaims -radasta.

Hyvä vastaanottaja,

lähetän tämän sähköpostin liitteenä esitteen kampanjasta, jossa Suomen Metsästäjäliiton piireille ja jäsenseuroille tarjotaan langattomia Ecoaims- luodikko- ja hirviratapaketteja alennettuun hintaan. Kampanjan sisällöstä tarkemmin esitteessä, sekä sähköisessä kampanjakansiossa, joihin pääsee esitteen linkkien kautta. Kampanjatiedostoon tullaan lataamaan videoita, joilla esitellään luodikkopakettia ja hirviratapaketteja lähemmin, sekä annetaan vinkkejä käytännön ammuntaa varten.

Osana kampanjaa lahjoitamme Ecoaims- luodikkopaketin Suomen Metsästäjäliitolle sen jäsenpiirien ja -seurojen käyttöön.

Jotta kampanja saavuttaisi mahdollisimman monta metsästystä ja metsästysammuntaa harrastavaa, pyydetään piirejä välittämään tietoa kampanjasta jäsenseuroille tämän viestin välityksellä.

Vastaan mielelläni kysymyksiinne koskien kampanjaa ja tuotteitamme.

Ystävällisin terveisin,

Saku Miikki

Markkinointi- ja myyntipäällikkö

⚪⚪⚪⚫⚪

Suomen Biathlon Oy

Biathlon Target System Kurvinen

Eko-Aims Oy

Ecoaims

Laavupolku 12

80400 YLÄMYLLY

FINLAND

Tel: +358 400 279229

E-mail: saku.miikkiatbiathlontargets.com

Hyvää toukokuuta kaikille!

Terv. Helena Manninen / SML:n Satakunnan piiri / toiminnanjohtaja

 

Hei seurojen luottamushenkilöt,

23.4.2020

Metsästäjäliiton hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 alusta lähtien kaikkien liiton ja liittoon kuuluvien seurojen nuorisotyössä keskeisesti mukana olevien vapaaehtoisten on toimitettava liiton ohjeistuksen mukaan ote taustasta (rikostaustaote). Ote vaaditaan kaikilta uusilta vapaaehtoisilta sekä myös nykyisiltä toimijoilta. Mikäli selvityksestä käy ilmi rikkeitä, ei kyseinen vapaaehtoinen voi osallistua toimintaan. Liiton hallituksen päätöksellä leirien järjestäminen ja leiriavustuksen saaminen edellyttää, että ote on toimitettu.

Metsästäjäliiton sekä sen piirien ja jäsenseurojen toiminta tulee olla liiton arvojen mukaisesti vastuullista ja turvallista. Tämä edellyttää asioiden huolellista selvittämistä ja läpinäkyvyyttä. On tärkeää, että lasten- ja nuorten turvallisuus on järjestäjän puolelta mietitty ja mahdolliset toimet uhkien ehkäisemiseksi on mietitty tarkoin.

Rikostaustan selvitys tarvitaan kaikilta Metsästäjäliittoon kuuluvien seurojen nuorisotapahtumiin keskeisesti osallistuvilta henkilöiltä. Tämä tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka toimivat nuorten kanssa yksittäisessä tapahtumassa vierailua kauemmin tai joilla on mahdollisuus toimia yksin lasten- ja nuorten kanssa.

Leirien osalta selvityksen tarvitsee siis leirin järjestelyistä vastaavat henkilöt, ryhmänohjaajat, yö valvojat jne. Yksittäiselle rastille osallistuva tai esimerkiksi koiraa leirillä esittelevä henkilö ei tarvitse selvitystä, ellei tämä toimi lyhyitä hetkiä lukuun ottamatta yksin osallistujien kanssa.

Kerhotoiminnassa selvitys vaaditaan vastuuohjaajien lisäksi ohjaajilta, jotka vetävät kerhokertoja ilman vastuuohjaajan läsnäoloa.

Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin nuorisotyön osalta pyydämme lupaa rikosrekisteriotteen hankkimiseen kirjallisella suostumuksella. Suomen Metsästäjäliiton piirit hoitavat oman piirinsä rikosrekisteriotteen pyynnöt ja Suomen Metsästäjäliitto maksaa otteiden hankkimisessa syntyneet kulut. Mikäli vapaaehtoiseksi pyrkivä ei anna suostumustaan rikosrekisterin tarkistamiseen tai otteessa havaitaan rikkeitä, ei hänen ole mahdollista olla mukana liiton alaisessa nuorisotyössä.

Sähköpostin liitteenä asiasta lisää tietoa ja vapaaehtoinen suostumus rikosrekisteriotteen hakemista varten. KANNATTAA LUKEA HUOLELLA! Tämä liite löytyy myös piirin sivulla SEUROILLE / Neuvontaa ja vastauksia -alla

Satakunnan piiri hakee keskitetysti rikosrekisteriotteet piirin alueella. Liitteenä oleva suostumus tulee lähettää Satakunnan piirille toukokuun loppuun mennessä. Vastaukset tulevat henkilölle itselleen ja ne tulee esittää piirin toiminnanjohtajalle tai piirin puheenjohtajalle ennen osallistumista nuorisotapahtumaan. (Rikosrekisteriotteen voi esittää esim. lähettämällä siitä kuvan.)

Ystävällisin terveisin

SML:n Satakunnan piiri

Helena Manninen

toiminnanjohtaja

 

Hei seurojen yhteyshenkilöt, puheenjohtajat ja sihteerit

SML:n ja Satakunnan piirin jäsenmaksulasku on tullut seuroillenne.

Koska laskutus tapahtuu nyt uuden jäsenrekisterin kautta, on ehkä syytä muistuttaa teitä nyt, miten laskutus tapahtuu.

Tili, jolle maksu maksetaan on SML:n liiton tili.

Satakunnan piiri lähettää laskut samaan tapaan kuin ennenkin. 

 Nykyisessä keskitetyssä laskutuksessa seurat saavat tilityksessä 100% sen summan rahaa, minkä he ovat laskuttaneet jäseneltä.

Nykyään, kun jäsen maksaa laskun, ei liitto ota välistä piirin ja liiton osuutta ollenkaan. Raha tilitetään kokonaisuudessaan seuralle takaisin.

 Liiton + piirin osuuden laskutus tapahtuu siis jatkossa yhdellä ”könttä” laskulla, jossa on piirin + liiton osuus kertaa seuran jäsenmäärä.

Tuon könttä laskun teimme nyt seuroille äskettäin.

Koska vuosikokousta on jouduttu siirtämään vallitsevan koronaepidemian takia, laskutus on tehty vielä voimassa olevan päätöksen, eli v. 2019 vuosikokouspäätöksen mukaan.

Jos myöhemmin asiaan tulee muutoksia, teemme silloin tarvittavat korjaukset erikseen.

Nuorisojäsenten eli alle 18v. jäsenmaksu on automaattisesti puolitettu, jos rekisteriin on merkitty jäsenen kohdalle ikä.

Jäsenrekisterin käyttöön saa apua ensisijaisesti MetsoRekisterin asiakaspalvelusta, joka opastaa muun muassa jäsenrekisterin ja keskitetyn jäsenmaksupalvelun käytössä (käyttöönotto, laskujen luonti ja lähetys). 

MetsoRekisterin asiakaspalvelu

arkisin klo 8-16

p. 010 325 5959 

sml(@)kehatieto.fi

Satakunnan piirin webinaarikoulutus jäsenrekisterin käytöstä on 5.5.2020 ja tässä alla linkki ilmoittautumiseen

https://app.livestorm.co/suomen-metsastajaliitto-ry/omametso-kaeyttoekoulutus-satakunnan-piirin-seuroille-0505

Hyvää pääsiäistä kaikille!

Terv. SML:n Satakunnan piiri / Helena Manninen / toiminnanjohtaja

 

Piirihallituksen päätöksiä tulossa maanantaina 16.3.2020 liittyen kevään kokouksiin ja koulutuksiin.

Toiminnanjohtajan lähettämä tiedote sähköpostiin jäsenille 16.3.2020

Hei,

valitettavasti olemme erittäin ikävän tilanteen edessä. Yhteinen huoli läheistemme terveydestä ja koronaviruksen nopeasta leviämisestä vaikuttaa meidän jokaisen arkipäivään. 

Satakunnan piirissä joudumme, kuten monessa muussakin organisaatiossa, tekemään harmillisia päätöksiä. Piirin sääntömääräinen vuosikokous 21.3. on jouduttu perumaan. Samoin useat koulutukset ja kilpailut on peruttu toistaiseksi.  Valtio ottaa käytöön valmiuslain ja se rajoittaa meidän kaikien elämää nyt voimakkaasti. 

Satakunnan piirin sivulta löydät lisää tietoa ajan kuluessa, miten tilanne kehittyy ja kuinka pitkään asioita joudutaan siirtämään tai perumaan. Vuosikokoukseen tulee uusi kutsu henkilöjäsenille ja jäsenseuroille myöhemmin. 

Ampumakilpailujen kilpailukalenterista löydät tietoja peruutetuista kilpailuista. Satakunnan piirin kilpailut perutaan ainakin 13.4. asti, ja tilannetta seurataan tiiviisti. Maksetut kilpailumaksut peruutetuista kilpailuista palautetaan kilpailijoille. 

Uuden jäsenrekisterin käytöönotto lähenee. Koulutukset pidetään webinaarina sekä annetaan puhelimitse ohjeita. Tästäkin lisää piirin sivulla myöhemmin.

Olemme kaikki nyt uuden ja erilaisen tilanteen edessä. Pyritään viemään asioita kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa eteenpäin ja tehdään parhaamme, jotta selviämme viruksen kirouksesta nopeasti.

Terveyttä ja hyvinvointia kaikille. 

Tässä vielä linkki päivän uutisiin.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006441020.html

Terveisin SML:n Satakunnan piiri / Helena Manninen / toiminnanjohtaja

 

TIEDOTE 6.3.2020

Koulutuksia tulossa keväällä runsaasti.

Huomiseen kurssiin mahtuu vielä osallistujia, tervetuloa valmistamaan hyvistä materiaaleista keinopesä sorsalinnuille.

Kaikkiin kursseihin ilmoittautuminen helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

-Sorsan keinopesänvalmistus kurssi 7.3.2020 klo 14.00 Honkilahti, Koskeljärvi, Honkilahdenraitti 938 B.

-Majavan metsästykseen liittyvä kurssi 12.3.2020 klo 18.00 Kokemäki Seuratalo, Seuratalonrinne 7.

-Koiran ja metsästäjän ensiapukoulutus, koiran näyttelykoulutus ja harjoittelu   8.4.2020 klo 18.00 Koillis-Karvian Ms Tervatupa, Prinkkiläntie 180, Karviankylä

-Hylkeen metsästys, nylky, nahan käsittely ja traanin keitto   Ennakkoilmoittautuminen 15.4. mennessä. Kurssi järjestetään 16.4-30.4. välisenä aikana yhtenä päivänä ennakkoon ilmoittautuneille. Tilaisuudesta ilmoitetaan tekstiviestillä, missä tilaisuus pidetään. Hylje metsästetään kouluttajan toimesta. Kun hylje on saatu eräksi, viestillä ilmoitetaan, missä hylje käsitellään saman päivänä.  Paikka Eurajoen Ms. maja, Köykän teollisuusalue, tarkempi osoite myöhemmin osallistujille tekstiviestinä.( Pori/ Rauma seutu) 

-Satakunnan piirin ABC-ammuntakoulutus on 25.4.2020, Susikoskentie 140, Lavia, klo 9.00

-Jäsenrekisterikoulutus, uusi ohjelma tulee maalis-huhtikuussa 

5.5. Pori, Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, klo 18.00

12.5.. Kankaanpää, Kuntoutuskeskus, Kelankaari 4, klo 18.00

-Naisille tarkoitettu ammuntakoulutus 16.5.2020 klo 13.00 Katinkuru, Pinomäentie 224, Pori

Kaikista kursseista lisätietoja Satakunnan piirin sivulla ja toiminnanjohtajalta puh. 0505502806 tai aluekouluttajalta Rauli Helin/  rauli.helinatmetsastajaliitto.fi

 

 

Satakunnan piirin tulevia koulutuksia:

Äänihoukuttelukurssi Rauma/ Lappi, 

 keskiviikkona 19.2. klo 18.00,

 kurssin sisältö pienpeto painotuksella , erilaisia pillejä mahdollisuus ostaa paikan päältä,

Kuljun Ampumarata, Kuljuntie 286, Lappi/ Rauma

kouluttajana toimii Veli-Matti Pekkarinen

PIKAISET ILMOITTAUTUMISET helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

 Sorsan keinopesänvalmistus kurssi 7.3.2020 klo 14.00 Honkilahti, Koskeljärvi, Honkilahdenraitti 938 B

Tarvikemaksu 15,- / pesä

  kouluttajana aluekouluttaja Rauli Helin ja toiminnanjohtaja Helena Manninen

Ilmoittautuminen helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

Majavan metsästykseen liittyvä kurssi 12.3.2020 klo 18.00 Kokemäki Seuratalo, Seuratalonrinne 7.

Kouluttajana aluekouluttaja Rauli Helin

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen helena.manninenatmetsastajaliitto.fi

Piirin sivuilla tietoa koulutuksista ja kilpailuista, muista seurata sieltä piirin toimintaa.

Terv. Helena Manninen/ toiminnanjohtaja/ SML: n Satakunnan piiri

 

 Morjesta vaan SML:n Satakunnan piirin jäsenet,

helmikuuta jo eletään ja talvea odotellaan.

Piirin seuraava koulutus on äänihoukuttelukurssi19.2. klo 18.00,

lähinnä pienpeto painotuksella. Erilaisia pillejä on mahdollisuus ostaa illan aikana. 

Kuljun Ampumarata, Kuljuntie 286, Lappi/ Rauma

kouluttajana toimii Veli-Matti Pekkarinen

Ilmoittautumiset helena.manninenatmetsastajaliitto.fi 

Maaliskuun koulutukset ovat 

Sorsan keinopesän valmistuskurssi, 7.3. klo 14.00 Honkilahti, Koskeljärvi,

          kouluttajana Rauli Helin ja Helena Manninen

Majavan metsästykseen liittyvä kurssi, 12.3. klo 18.00, Kokemäki Seuratalo,

         Seuratalonrinne 7, kouluttajana Rauli Helin

Näistä maaliskuun koulutuksista lisää vielä myöhemmin.

Kaikista koulutuksista ja muusta mielenkiintoisesta toiminnasta löydät lisätietoja piirin sivulta

satakunta.metsastajaliitto.fi

Seurojen yhteyshenkilöiden kannattaa tarkistaa jäsenrekisterin tiedot ajantasalle ja tallentaa mm. laskutukseen liittyvät, tarpeelliset tiedot omaan tiedostoon. Muut tiedot siirtyvät uuteen rekisteriin sellaisenaan. Vuosi sitten lupasin palkita seuran, joka on prosentuaalisesti parhaiten kerännyt sähköpostiosoitteita jäsenrekisteriinsä. Toivon, että ilmoittaudutte minulle, niin palkitsen kyllä voittajan.

Näitä tiedotteita lähtee piirin jäsenille noin 5500 ja jäseniä meillä on yli 14 000. Vielä moni jää paitsi koulutus- ja tiedotepostista. Toivon, että jaatte postia tai ainakin informoitte jäseniä ja kavereita, erityisesti nuoria tulevia metsästäjiä.   Heissä on meidän tulevaisuus!

Ystävällisin terveisin toiminnanjohtaja Helena Manninen